Hallitus 2023

Hämeen alaosaston hallitus valittiin vuosikokouksessa 22.01.2023 runsaslukuisen jäsenistön äänillä. Kiitos osallistujille!

PJ Suvi Lehto
Vara-pj Satu Nurmikari
Sihteeri Eve Mykrä
Rahastonhoitaja Sofia Joosten
Jäsen Katri Mannerkivi
Jäsen Teemu Pilsari
Jäsen Tiina Heikkinen
Jäsen Hanna-Sisko Onnela
Vara-jäsen Tuula Juvonen
Vara-jäsen Liisa Känkänen

Kiitämme hallitusyöstä poisjäänyttä Heini Siltainsuuta työpanoksestaan alaosaston hallituksessa.

Nähdään colliekentillä!